Dekarbonizace

Dekarbonizace

Dekarbonizace je unikátní odstranění pevných uhlíkových úsad chemickou cestou, bez složité, drahé a nebezpečné mechanické procedury. Tyto úsady vznikají působením vysokých teplot na uhlovodíkové látky nebo při spalování paliva.

V motoru auta se působením vysokých teplot na uhlovodíkové látky (palivo, oleje) usazuje karbon. Ten po čase zanáší vstřikovací trysky, spalovací komoru, sací a výfukové ventily, výfukový systém i katalyzátor. Následkem mohou být až nevratná poškození motoru. Postupně dochází ke ztrátě síly a výkonu motoru, vyšší spotřebě paliva, nepravidelným zážehům, klepání motoru a špatnému startování.

Dekarbonizaci provádíme pomocí profesionálního přístroje BG VIA. Celý palivový systém je během dekarbonizace připojený na vysokotlaký proplachovač, pomocí kterého se dostane speciální kapalina rozpouštějící karbonové usazeniny do všech částí motoru. Ten je během celého procesu zapnutý a karbon z něj vychází bezprostředně v podobě plynu.

Karbonizaci je možné předcházet používáním specializovaných produktů značky BG Products, které Vám jakožto autorizovaný servis můžeme objednat.